Yaşadığı dönemde bulunduğu çevreyi ilim ve irfanla aydınlatmış ve günümüze kadar irşadı ulaşmış olan Şah-ı Hazne lakabıyla meşhur Şeyh Ahmed Haznevi, 1887 yılında Suriye’nin Kamışlı kentine bağlı Hazne köyünde dünyaya gelmiştir. Babası bölge halkı nezdinde itibar sahibi bir zat olan Molla Murat Efendidir. Annesi ise çevredeki insanlar tarafından cömertliği ve yardımseverliğiyle bilinen Amine Hatun’dur. Şeyh Ahmed Haznevi henüz çok küçük yaştayken annesini kaybetmiş ve bunun üzerine terbiyesiyle babasının diğer zevcesi olan Fatıma Hatun alakadar olmuştur. Şeyh Ahmed Haznevi altı yaşındayken babasından Kur’an-ı Kerim’i öğrenmiş, ardından özet şeklinde dini bilgileri içeren birkaç kitabı da yine babasından okumuştur. Günden güne ilme olan iştiyakı artınca, ilk başta kendi bölgesinde bulunan alimlerden istifade etmiş, daha sonra ise ilim tahsil etme yolunda uzak diyarlara gitmiştir. Birçok meşhur alimden ders alan Şeyh Ahmed Haznevi en son Diyarbakır Silvanlı olan Molla Hüseyin Küçük Efendinin medresesine gitmiş ve ondan ilmi icazetini almıştır. Molla Hüseyin’in yanında ilim tahsil ettiği dönemde hocasının mürşidi olan Şeyh Abdurrahman Taği’nin halifesi Şeyh Abdulkadir Hezani ile görüşme fırsatı elde etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisine biat edip Nakşibendi tarikatına intisabını gerçekleştirmiştir. Şeyh Abdulkadir Hezani’nin 1908 yılındaki vefatının ardından ise Şeyh Abdurrahman Taği’nin oğlu, Hazret lakabıyla meşhur Bitlis/Nurşinli Şeyh Muhammed Diyauddin’e intisap etmiştir. Şeyh Hazret, Şeyh Ahmed’de manevi açıdan farklı bir kabiliyet olduğunu fark etmiş, bunun üzerine diğer talebelerden daha fazla onun manevi terbiyesi ve yetişmesiyle ilgilenmiştir. Öyle ki kendi tabiriyle, gönül aynasının kirlenmemesi için onun yediği ve içtiği şeylere bile müdahil olmuş ve onun şüpheli şeylerden yememesine dikkat etmiştir.

(Yazının devamı derginin 79. sayısında.)

Aziz kardeşlerim, insanların Şeyh Hazretlerinin adabına ilgi göstermesi ve onun dergahına gelerek dinlerini öğrenmeleri...

Müslümanın temel ilkesi şudur: İnsana kalacak olan biriktirdiği değil dağıttığı / infak ve ikram ettiğidir....

İlim ve irfan dergisinin Temmuz sayısı tefekkür dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016