İlim ve İrfan dergisi Kasım sayısında (sayı: 51), gündemin esaretinden kalbin gündemine dosya konusuyla okuruna asıl gündemi hatırlatıyor.
Dosya kapsamında Prof. Dr. Ali Akpınar, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ve İsmail Acarkan’ın yazıları yer alıyor.
Prof. Dr. Ali Akpınar, Müslümanın değişmeyen asıl gündeminin ölüm ve sonrası olduğunu vurguluyor. Ölümün bir son değil, ebediliğin başı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünyadaki bütün hayat, işte sonsuzluğa hazırlık gayesini taşıyor. “Kur’an’ın en büyük ve en önemli haberi, kıyamettir. Diriliş günüdür. O gün hakkında insanlar farklı farklı durumdadırlar. O gün çoğu insanın gafil olduğu, inanmadığı yahut inanmaz gibi geldiği, gerçek anlamda hazırlanmadığı, ötelediği bir gündür.” diyen Prof. Akpınar, o güne hazırlanalım tavsiyesinde bulunuyor.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ise, daimi meselemizin Allah kul olmaya çalışmak olduğunu beyan ediyor. Yrd. Doç. Baz’ın yazısında tasavvuf mektebinin insanın kalp hayatına yaptığı katkılara yer veriliyor.
İsmail Acarkan ise asıl gündemimizin önündeki engelleri anlatıyor. Malayani kavramı etrafında şekillenen yazı, insanın boş ve faydasız işlere değil asıl ve hakiki iş, amel ve fikirlere yönelmesi gerektiğini hatırlatıyor.
Orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıdaki sohbetinde, mürşidin evladının onun adap ve erkanına sahip çıkanlar olduğunu işaret ediyor. Tasavvufi hayatta, her müridin, mürşidinin beyan ettiği adap ve erkana sıkı sıkı sarılması gerektiğini hatırlatan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, “Sadatımızın tecrübeleri bizimkinden kat kat fazladır. Onlar bizden daha zeki ve daha anlayışlıdırlar. Bu yüzden başlıca görevimiz onların emirlerini yerine getirmek olmalıdır. Çünkü onlar bize sadece Allah’ın rızasını kazandıran, dünya ve ahiret faydamıza olan şeyleri emrederler. Allah’ın gazabını celbeden ve bize zarar veren şeyleri yasaklarlar.” diyor.

Sufinin edebi ve ahlakı
İlim ve İrfan’ın bu sayısında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, edepler bahsine devam ediyor. Sufilerin edeplerini kaleme alan Prof. Dr. Uludağ, sufinin bütün hayatı edepten ibarettir, diyor.
Prof. Dr. Süleyman Derin ise yazısında sufilerin ahlakının özünde sevgide ve nefrette denge olduğunu vurguluyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım zikir, zikrullah kavramı etrafında zikrin faziletlerini anlatıyor. Dilin ilacı, kalbin cilasıdır zikir. Prof. Dr. Yıldırım, “Zikrullah ile dolu dolu yaşanılan kısa bir ömür gaflet içerisinde geçirilen uzun ömürlerden daha hayırlı ve daha bereketlidir.” diyor.
Bu sayıdaki portre yazısını İslim Gümüştekin kaleme almış. Gümüştekin arifler sultanı Şeyh Ahmed Rifai Hazretlerinin portresini sunuyor okura. Dört kutuptan biri olan Ahmed Rifai Hazretleri, gönüllerde manevi kandilleri yandırmaya devam eden bir Allah dostudur.
Yolun kaynakları köşesinde Hamza Toprak, tasavvufun ana ilkelerini belirleyen, bu yolda rehber ve öncü olan Ebu Abdurrahman Sülemi’nin risalelerini tanıtıyor. Mona İslam, sır ve emanet kavramlarını merkeze aldığı yazısında sırrın bir emanet, emanetin de bir sır olduğunu derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor.
Abdullah Taha Orhan bu sayıda bir imtihan ve imkan olan gençlik meselesini gündeme taşıyor. Gençliğin, ebedi gençliğe dönüşmesi için Allah yoluna gönül verilmesi gerektiğini işaret ediyor, yazar.
Ahmet Edip Başaran, bu sayıda ilmin ve irfanın görünmeyen üniversitesi Mehmed Zahid Kotku’nun (ks) hayatını anlatan Görünmeyen Üniversite adlı kitabı sunuyor dikkatlere.
M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tadımlık bölümler sunarken bu sayıda Şazeliye tarikatının esaslarını beyan ediyor.
Kemal Özer ise tohum meselesine dikkat çekiyor ve tohuma sahip olan hayata sahip olur diyor.
Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte her ay okuruna ulaşan İlim ve İrfan dergisi gündem oluşturmaya devam ediyor.

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016