İlim ve İrfan dergisinin Mayıs sayısı (Sayı: 45) vera kavramını anlatan dosyayla çıktı. Günahlardan, haramlardan ve şüphelilerden sakınmak anlamına gelen vera, tasavvuf çevrelerinde çok önemli bir kavram olarak anlam bulmuştur.
Dini ciddiye almak, dini hususlarda titizlik göstermek sufilerin mesleklerinin en bariz özelliklerindendir. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın yolu anlamına gelen din onlar için hayattır, memattır, dünyadır, ahirettir. Hayatlarının tam merkezine koydukları bu ideal, onları titizlik sahibi kılar. Çünkü dindeki titizlik, dinin sahibine karşı olan edebin gereğidir.
Dergide, dosya kapsamında iki önemli yazı yer alıyor. Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Hamza Toprak imzalı yazılar, geniş bir açıdan ve zengin örneklerle vera kavramını değerlendiriyor.
İnce ve keskin bir çizgi olan helal-haram meselesini kapsamlı bir yazıyla ele alan Prof. Dr. Süleyman Uludağ, vera kavramının tasavvuf geleneğindeki bütün yansımalarını ana hatlarıyla anlatıyor. “Hangi kelimeyle ifade edilirse edilsin günah kötüdür, çirkindir, zararlıdır, dünyada ve ahirette bir cezası mutlaka vardır. Zira günah Hak Tealaya, Peygamberine, insanlığa ve topluma karşı işlenmiş bir cürüm ve bir suçtur.” diyen Prof. Uludağ, bunlardan korunmak için büyük bir titizlik sergileyen mutasavvıfların örnek hayat ve ahlakını dikkatlere sunuyor. Hamza Toprak ise, bütün azalarımızda Allah korkusunun bulunması gerektiğini vurguluyor. Zengin örneklerle süslenen yazı, titizliğin hayatımıza neler kazandıracağının müjdesini de veriyor.
Orta sayfadaki sohbette ise Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi dünya sevgisinin bizi Allah’tan uzaklaştıracağını beyan ediyor. Sohbette, hepimizin sırat köprüsünden geçeceği vurgulanırken, şimdiden oraya hazırlanmanın, günahlardan uzak durmanın, sevaplara ve hayırlara rağbet etmenin ne denli önemli olduğu işaret ediliyor.

Kendimizden ibaret değiliz
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım yazısında haramın öldürücü bir zehir olduğunu vurguluyor. Dünyada insanların zihnini en çok meşgul eden iki husus vardır. Bunlardan biri rızık, diğeri de ecel düşüncesidir. Bu iki hakikatin layıkıyla kavranamaması insanları birtakım saçma telakkilere ve çıkmazlara sokmuştur. Prof. Yıldırım, bu iki hakikatin kavranmasında nelere dikkat etmemiz gerektiğini de beyan ediyor.
Abdullah Taha Orhan akıl ve kalp kavramlarını ele aldığı yazısında, bu iki unsurun birlikte hareketinin sağlık açısından ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. “Akıl, ancak dizginleri kalbin elinde olursa insanın marifetullah yolculuğunda, seyr-ü sülûkünde yolunu aydınlatan bir fener olabilir.” diyor, A. Taha Orhan.
Prof. Dr. Ali Akpınar bu sayıda insanın kendinden ibaret olmadığını vurguluyor. İnsanlardan sorumlu olduğumuzu belirten Prof. Dr. Akpınar, “Sosyal bir varlık olarak bir arada yaşarken, birlikte yaşadıklarımıza karşı sorumluluklarımız vardır. Hiçbir zaman kendimizden ibaret değiliz. Yaptığımız iyilikler, hem kendimize yarar sağlar, hem çevremizdekilere.” diyor.
Derginin portre yazısını Prof. Dr. Kadir Özköse kaleme almış. Bu sayıda ilim ve irfanda öncü bir şahsiyet, Abdullah bin Mübarek tanıtılıyor.
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe imzalı yazı, Nakşibendi-Haznevi mürşidlerinin ilim, irfan ve irşaddaki öncülüğünü, hizmetlerini, dikkatlere sunuyor: Haznevi mürşidleri halkın hidayetine kayıt alan, ümmetin bireylerini Allah ve Resulü'ne bağlanmaya çalışan arif şahsiyetlerdir.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz göklerden gönüllere lütuf ve rahmet olarak tecelli eden Kandil gecelerini ve bu mübarek gecelerin ihyasının önemini anlatıyor. İsmail Acarkan bu sayıda, tevbe, sabır ve gayret kavramlarının Hak yolunda ne derece ehemmiyet arz ettiğini anlatıyor.
M. Nezihi Pesen Kırkambar sayfalarında tasavvuf hayatından tadımlık alıntılar sunarken, Zahit Yakın edep ve ahlak rehberi olan Şeyh Sadi-i Şirazi’nin Gülistan adlı eserini tanıtıyor okurlara.
Kemal Özer ise, kozmetikleri ele aldığı yazısında, insanın zaten güzel yaratıldığını, kozmetikle güzelleşmeyeceğini vurguluyor.
İlim ve İrfan dergisi, Gülbahçe çocuk ekiyle Mayıs’ın bütün güzelliğini sunuyor okurlara.

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016