Muhterem Müslümanlar, bu muhteşem topluluğu bir araya getiren gerçek sebep ve hakiki kaynak elbette Allah’tır. Bütün bu insanları bir araya getiren yegane varlık O’dur (cc). Mecazi ve tali sebep ise, hiç kuşkusuz, Haznevi tarikatı ve Hazret-i Peygamberin şeriat-ı garrasına tıpatıp uyan Şeyh Hazretlerinin adap, ilke ve prensipleridir. Bu yüzden her müridin hatta insaflı her Müslümanın başlıca görevi bu davaya destek vermek ve gelişmesi için dua etmektir. Dininde samimi ve ihlaslı olan her mü’minin bu adabı koruması, temiz ve pak yapısına zarar verecek her türlü engeli kaldırması gerekir. Hep birlikte, topyekün Allah’a yalvarıp dua edelim ki, bu ilke ve prensipler zaman durdukça yaşasın ve varlığını sürdürsün. Böylece de, Müslümanların kalplerindeki imanı kuvvetlendirsin, gönülleri yaratıcısına bağlasın, insanlar arasında sevgi tohumları eksin, kine, nefrete ve bölünmeye sebep olan hususları ortadan kaldırsın. Çünkü yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de kendisinin sağlam ve kopmaz ipine bağlanmamızı emrediyor, bölünüp parçalanmaktan bizleri sakındırıyor ve buyuruyor ki, “Allah’ın ipine, dinine, Kur’an’ına sımsıkı sarılın, ayrılığa düşüp dağılmayın. Bir de Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki, siz birbirinize düşmanken O sizin kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeş oluverdiniz.” (Al-i İmran, 103)
Bir kısım müfessire göre bu ayetten maksat şudur: Allah’ın bütün sebeplerine sarılınız, bağlanınız. Yüce Allah’ın emrettiği dine, Allah’ın Kitap’ında sizden istediği birlik beraberliğe, hak üzere bir araya gelmeye, Allah’ın emrine teslim olmaya önem veriniz. Kaynaşmaya ehemmiyet veriniz. Yani Cahiliye dönemindeki gibi bölünüp parçalanmayın, ayrılığa düşmeyin, yekdiğerine sırt çevirerek düşmanlık yapıp birbirinizi öldürmeyin. Düşmanlık ve ayrılığa sebebiyet veren işlerden kaçının. Cahiliyede düşmanken sizleri birbirinize ısındıran Allah’ın hoşlanmadığı işlerden uzak durun. Yüce Mevla sürekli düşmanlık ve savaş içerisinde bulunan o zamanki insanları İslam ile bir araya getirdi. Onları kaynaştırıp aralarında sevgi bağları oluşturdu. Birbirlerine saygılı ve şefkatli insanlar haline geldiler. Aralarındaki düşmanlığa son verdiler. Kardeşliği ifade eden uhuvvet sözcüğüyle sadece aynı anne ve babadan olanlar kastedilmiyor. Bu kelimenin pek çok manası vardır. Soy kardeşliği, din kardeşliği, iman kardeşliği gibi anlamları da ifade eder. Yüce Mevla da Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır, “Mü’minler ancak kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki rahmete erişesiniz.” (Hucurat, 10)

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Ocak (2016) sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016